詳 細

 • W?rod ludzi I ich spraw: j?zyk polski dla cudzoziemcow: podr?cznik do j?zyka polskiego dla poziomu ?redniego B2 I zaawansowanego C2./ Wyd.2 poprawione I uzupe?nione. (+ CD).

  Bajor Ewa, Madej Eliza
  Warszaw, <BESTOM-DENTOnet.pl> 256 c. pap.

  2006 年   ISBN  8392456408   R152512

  To drugie wydanie podr?cznika do nauki j?zyka polskiego dla cudzoziemcow autorstwa Ewy Bajor I Elizy Madej, ktore ju? od wielu lat zajmuj? si? nauczaniem j?zyka polskiego jako obcego. Zawarty w nim materia? gramatyczny powtarza I ugruntowuje wi?kszo?? zjawisk j?zykowych poziomu podstawowego. Sk?ada si? z pi?tnastu jednostek lekcyjnych, te za? z siedmiu-dziesi?ciu segmentow sprawno?ciowych, bogatych w ?wiczenia leksykalne, u?atwiaj?ce rozumienie tekstu czytanego. Ksi??ka zawiera klucz do ?wicze?, poza ?wiczeniami do tekstow nagra? umieszczonych na p?ycie CD za??czonej do podr?cznika.

  価格(税込み)    \10,230
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。