詳 細

 • Pisma wszystkie. Humoreski, nowele, opowiadania. Tom I: 1864-1874. (Seria <B. POWIE?CI>)

  Boles?aw Prus
  Warszawa-Lublin, <Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wyd. Episteme> 216 c. hard

  2014 年   ISBN  9788365172013   R179328

  Seria A: Humoreski, nowele, opowiadania, edycji krytycznej Pism wszystkich Boles?awa Prusa. Tom w opracowaniu Haliny Kubickiej, Agnieszki Ku?czuk-Trzcinowicz, El?biety Lubczy?skiej-Jeziornej I Tadeusza ?abskiego.
  Pierwszy tom serii obejmuje utwory Prusa z lat 1864?1874 drukowane w prasie: wiersz ?Do Pegaza” z ?Kuriera Niedzielnego”, ??ywot” I ?Pami?tniki ?p. Jana w Oleju” z ?Kuriera ?wi?tecznego”, zachowane jedynie w r?kopisach ? ?On I ona, czyli okropne spotkanie dwoch tkliwych serc na jednym folwarku” oraz wydane w zbiorze To I owo w 1873 roku (przedruki z pisma satyrycznego ?Mucha” oraz tygodnika ?Opiekun Domowy”, w tym ostatnim autor po raz pierwszy podpisywa? si? pseudonimem ?Boles?aw Prus”). Ca?o?? poprzedza wst?p do edycji Pism wszystkich piora dr hab. Beaty K. Obsulewicz, prof. KUL, redaktor naukowej I przewodnicz?cej Komitetu Redakcyjnego Edycji Pism Wszystkich. Wst?p do serii napisa? prof. Dr hab. Tadeusz ?abski. Tom zawiera ponadto bibliografi? najwa?niejszych opracowa? nowelistycznej tworczo?ci Prusa; aparat krytyczny tworz? noty edytorskie oraz odmiany tekstu, korzystanie z ksi??ki u?atwia indeks nazwisk.

  価格(税込み)    \5,940
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。