詳 細

 • Historia narracji filmowej. (Horyzonty kina 18)

  Ostaszewski J.
  Krakow, <Towarzystwo Autorow I Wydawcow Prac Naukowych ?Universitas”> 328 c. pap.

  2018 年   ISBN  9788324235018   R180827

  ?Czym jest narracja?” I ?Na czym polega konstrukcja dramaturgicznaw filmach fabularnych?” ? te dwa pytania sta?y si? punktem wyj?cia do przedstawienia w ksi??ce sposobow opowiadania historii na przestrzeni dziejow filmu. Okazuje si?, ?e proste historie wczesnego ?kina atrakcji” znajduj? swoj? puent? w postmodernistycznych grach z widzem, opartych na niewiarygodno?ci narratora, epizodyczno?ci narracji I alinearnej konstrukcji opowiadania w kinie wspo?czesnym.
  Z Historii narracji filmowej mo?na si? dowiedzie?, dlaczego takie filmy jak Szklana pu?apka czy Psy s? typowymi przypadkami narracji melodramatycznej. Ciekawe jest te?, ?e odmiennym wariantem gry z realizmem klasycznego kina okazuje si? kino nowofalowe, przenosz?ce uwag? z akcji na posta?. Historia narracji filmowej to pierwsze tak przekrojowe I kompleksowe zarazem opracowanie tematyki narracji filmowej w polskim pi?miennictwie. (…) G?ownym celem ksi??ki jest dog??bna analiza trybow filmowego opowiadania, lecz niejako przy okazji staje si? ona przeprowadzon? z powodzeniem prob? opowiedzenia historii kina przez pryzmat tylko I wy??cznie narracji oraz jej przeobra?e? I stylistycznych mutacji. To historyczne zadanie nie popada jednak?e w stereotypow? I upraszczaj?c? periodyzacj? (…). Autorowi fantastycznie udaje si? ukaza? wspo?istnienie I wspo?bie?no?? w pejza?u wspo?czesnej kultury audiowizualnej formacji stylistycznych o ro?nej genealogii, ktore tworz? tym samym jej aktualn? imponuj?c? ro?norodno?? I bogactwo.

  価格(税込み)    \5,720
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。