詳 細

 • Pisma wszystkie. Korespondencja Tom II. Listy do Boles?awa Prusa. (Seria <B. POWIE?CI>)

  Boles?aw Prus
  Warszawa-Lublin, <Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wyd. Episteme> 380 c. hard

  2017 年   ISBN  9788365172235   R188225

  pu?cizna epistolograficzna Boles?awa Prusa jest uboga. Pisarz ani nie prowadzi? obfitej korespondencji, ani nie gromadzi? otrzymywanych listow. Prawdopodobnie czyni?a to jedynie Oktawia G?owacka, ktora zatroszczy?a si? o sched? po m??u. Bardzo niewiele zachowa?o si? ??ladow” epistolograficznych kontaktow z czasow m?odo?ci pisarza. Co ciekawe, najwi?cej tego typu dokumentow pochodzi z 1897 r., kiedy to Prus obchodzi? 25-lecie dzia?alno?ci literackiej. Nap?ywaj?ce okoliczno?ciowe pisma, depesze, s?owa uznania G?owacka traktowa?a jako mi?? pami?tk? od instytucji, literatow czy zwyk?ych czytelnikow. Prze?ledzenie wszystkich adresow daje wyobra?enie nie tylko o szacunku, a nawet czci dla Prusa, ale I o tym, kim byli odbiorcy jego ksi??ek, kto systematycznie ?ledzi? wychodz?ce "Kroniki" czy publicystyczne prace, I wreszcie jak? warto?? spo?eczn? oraz obywatelsk? mia? g?os pisarza.
  Publikacja zawiera 195 jednostek epistolarnych: listy, dyplomy, bilety wizytowe, depesze. Jest to pierwsze w historii prusologii pe?ne udost?pnienie zachowanej korespondencji do Aleksandra G?owackiego. Tom stanowi uzupe?nienie opublikowanego jesieni? 2017 r. zbioru listow Prusa s?anych do rozmaitych adresatow.

  価格(税込み)    \6,820
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。