詳 細

 • 数字でみるポーランド100年 1918~2018年 

  100 lat Polski w liczbach 1918-2018.

  Ambroch M., Czermak G., Lisiak E.et al.
  Warszawa, <Zak?ad Wydawnictw Statystycznych> 108 c. hard

  2018 年   ISBN  9788370276805   R191640

  Stulecie istnienia G?ownego Urz?du Statystycznego zbiega si? z setn? rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?. Jest to okazja do przedstawienia historii kraju za pomoc? danych statystycznych. Publikacja przedstawia wybrane zjawiska I procesy charakterystyczne dla dziejow kraju w ostatnich stu latach. Pokazuje zmiany ustrojowe I spo?eczno-gospodarcze obserwowane w Polsce, a tak?e przybli?a histori? I rozwoj statystyki. Interpretacj? danych liczbowych u?atwiaj? uzupe?niaj?ce informacje historyczne, w tym kalendarium najwa?niejszych wydarze?. Wydawnictwo jest skierowane do osob zainteresowanych histori? kraju, w szczegolno?ci jej rozwojem spo?ecznym I gospodarczym. Jego celem jest wskazanie u?yteczno?ci statystyki I zach?cenie czytelnikow do si?gni?cia po jej bogate zasoby, towarzysz?ce Polsce od pocz?tku jej niepodleg?ego istnienia.

  価格(税込み)    \6,820
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。