詳 細

 • 全くの見知らぬ人から親しい友人へ スロベニア人が日本、人々、その習慣を知ること (スロベニア語)

  Od popolne neznanke do prisr?ne prijateljice: slovensko spoznavanje Japonske, njenih prebivalcev in obi?ajev.

  Gabri? A.
  Ljubljana, In?titut za novej?o zgodovino 258 c. hard

  2023 年   ISBN  9789617104257   R257284

  Avtor v knjigi zajema skoraj dve stoletji poro?il o Japonski, ki segajo od be?nih do bolj poglobljenih, ter natan?no dokumentira in interpretira, kako so slovenski u?enjaki, novinarji, umetniki in intelektualci spoznavali Japonsko in njene prebivalce in o svojih dognanjih seznanjali slovensko bralstvo. Ob tem pronicljivo analizira spremembe v odnosu do Japonske in ponuja razmisleke o tem, kako so ti stiki vplivali na slovensko dru?bo. V knjigi avtor uporablja obse?en in izjemno pester
  nabor primarnih virov, vklju?no s potopisi, korespondencami, umetni?kimi deli in ?asopisnimi ?lanki, kar mu omogo?a pretanjeno in zanimivo analizo slovenskega spoznavanja Japonske. S tesnim sodelovanjem s strokovnjaki s podro?ja japonologije je avtor poskrbel za natan?nost in doslednost pri rabi izrazov in imen iz japonskega jezika, ki so se v zgodovinskih dokumentih pojavljali v najrazli?nej?ih oblikah, zato knjiga hkrati predstavlja pomemben mejnik in doprinos ne le na podro?ju slovenske
  historiografije, ki je tradicionalno zanemarjala vlogo vzhodne Azije, temve? tudi za azijske ?tudije, saj dopolnjuje za zdaj ?e skromno zakladnico akademskih diskurzov in terminolo?kih re?itev na podro?ju vzhodnoazijskih dru?b in njihovih jezikov.

  価格(税込み)    \17,160
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。